Biokol

Biokol-Terra Preta- Jordförbättringsmedel- Helt ny produkt!

Jordförbättringsmedlet Terra Preta-stybb.

Terra Preta betyder svart jord på portugisiska.

Begreppet Terra Preta har blivit en modern benämning på en jordmån som innehåller stora mängder träkol, vilket gör den extremt bördig.

De arkeologiska lämningarna som hittats i Amazonas, tyder på att man där har bedrivit ett intensivt jordbruk med mycket majs för mellan 500-2500 år sedan, men det förekommer också terra preta-jordar som är upp till 7000 år gamla!

Den svarta jorden -terra preta- förefaller vara producerad av indianerna som levde där genom stora tillsatser av träkol. Forskarna har ännu inte helt förstått hur de svarta jordarna skapades, men det är i alla fall klart att terra-preta jordarna är mycket rika på mineraler.

Terra Preta stybb i 1200 liters säckar.

Terra Preta kan hjälpa vårt klimat!

Hur då?

Jorden kan binda kolet under lång tid och halten av koldioxid i atmosfären minskar.

Kolet fyller ungefär samma funktion som mull, dvs. organisk material som just förmultnat, men till skillnad mot detta är halveringstiden för träkolet 6000år. Träkol stannar alltså kvar mycket längre i jorden, det ökar jordens förmåga att binda vatten och näring och ger en mycket produktiv åkermark. Detta gör att jordbruket inte läcker näring till omgivande vattendrag, ett problem som idag skapar övergödning och algblomning.

Terra preta -jorden innehåller per kilo jord 150g kol och 200-400mg fosfor, vilket gör den mycket näringsrik.

Forskare har funnit jordar i Amazonas som brukats i 40 år utan gödning!

En av de mest spektakulära egenskaperna hos terra preta -jordarna är att de är självgenererande. Trots att de bildades för så många år sedan fungerar de fortfarande och bygger utan människans inverkan på sitt lager med ca 1 cm per år.

Träkol förbättrar olika typer av jordar.

Lerjord blir mer lucker och lättarbetad och sandjorden ökar sin förmåga att binda vatten och näring.

För att få alla fördelar av träkol i jorden krävs minst 5 kilo kol per kvadratmeter, men försök visar att ett tillskott av 1 kilo kol per kvadratmeter ger ökad skörd.

Resultat av träkol i jorden ses redan efter någon månad, framför allt i form av fler maskar i jorden. Efter några månader ser man att plantorna blir kraftigare och friskare. Året därpå blir effekten ännu större.

En positiv bieffekt visar att sniglarna inte verkar gilla kol.

Man måste dock ”ladda” kolet med näring innan man blandar ner det i jorden, annars finns det risk att kolet i början suger åt sig all näring och växterna får ingenting. Med en laddning av gödselvatten kommer däremot kolet att fungera som en näringsreserv som håller växterna i perfekt skick hela sommaren.

Askan från träkol/grillkol kan också användas på trädgårdslanden men den har en helt annan effekt än kolet. Aska innehåller lättlöslig näring och är rik på kalium, ett näringsämne som grönsaker behöver mycket av. Eftersom aska är basiskt ska man inte lägga på för mycket, ungefär en näve per kvadratmeter.

Källor:

www.fobo.se/kunskap/miljo/odlaren_terra_preta_2010.pdf

Länken ovan måste du kopiera och klistra in i din webbläsare, de nedre röda kan du klicka direkt på.

http://www.fobo.se

http://terrapreta.bioenergylists.org/

Läs mer på;

https://www.biochar-journal.org/en/ct/77-Planting-Urban-Trees-with-Biochar

http://www.dn.se/arkiv/stockholm/hans-biokolsmagi-gor-stan-till-en-exotisk-tradgard/