Tina tjäle? Så här gör du!

Så här tinar du tjäle effektivt!

Se även bilder i vårt bildgalleri.

Ex dag 1

Skrapa/skotta bort så mycket is och snö som möjligt.
Lägg ut kolsäckarna på rad, för kabeldike: en säck per löpmeter. För VA-dike: 2 säck per löpmeter.
Gör ett längsgående snitt i säckarna, använd eltändare eller häll på lågaromatisk tändvätska och tänd på.
Lägg på tjältiningsplåtarna och ställ för galvelplåtarna när det tagit sig.

Dag 2

Lyft plåtarna och du kan börja gräva!

Det är inte bara entreprenörer som använder sig av träkols metoden för att tina tjäle. Kanske är du hästägare och har fått någon/några stolpar i hagen eller på ridbanan som gått av? Gör som ovan, lägg ut en hög med träkol, tänd på, lägg över med plåtbit eller om du har en järnkruka av något slag och morgonen efter kan du enkelt spätta ned en ny stolpe!

Du måste dock alltid tänka på att inte lägga glödbädden nära byggnader, eller lämna glödbädden utan uppsikt om det blåser!!