Om oss / vår historia

Vindelkol AB grundades 1990. En hel del har hänt sedan dess...

Vi som driver och äger Vindelkol AB heter Per och Kerstin Almersson. Sedan ett par år arbetar även vår äldste son Andreas med oss. 

Vi grundade vårt företag 1990, då använde vi stålmilor.

Stålmilorna fungerade ungefär som de gamla kolmilorna gjorde, och var mycket vanliga i Sverige på 70- och 80-talet. Många små företag startades med dessa. Tanken var att många små tillverkare skulle kunna tillgodose en större del av det svenska träkolsbehovet.

Kapaciteten för dessa milor var mycket låg, hade stora mängder rök- och tjärläckage, gav dåligt utbyte, urusel arbetsmiljö och de flesta av dessa var avvecklade i slutet av 80-talet.

Allt detta kände vi till när vi startade vår verksamhet, men någonstans ska man ju börja…

Ett intensivt arbete inleddes med att hitta en ny teknik för tillverkning av träkol. Efter noggranna studier av andra tillverkningsmetoder, och studieresor i Europa och USA, kunde vi konstatera att ingen teknik uppfyllde de krav vi ställde.

Väl hemma satte vi oss ner och funderade, och vi beslutade oss att utveckla och tillverka en egen retorterugn för torrdestillation av trävirke. 1994 var vår första retorter-ugn klar för drift.

Vi kan lugnt säga att vägen dit inte var enkel, men idag vet vi att vi har en unik process för träkolstillverkning!

Sedan 2001 övervakas kolningsprocessen av ett väl utvecklat styrsystem som minimerar manuella insatser.

Ända sedan starten har vi jobbat ständigt med att förbättra process och miljö, och idag har vi en väl utvecklad medtod att framställa träkol på. Detta sker i en sluten process där vi endast använder 100% ren Norrländsk skogsråvara, helt utan inblanding av miljöfarliga restprodukter och vi har full kontroll på temperaturer och överskottsgaser! När vår process väl är igång är vi helt självförsörjande på energi/bränsle, och vi tar även tillvara på värme till våra lokaler!