Hem

Vindelkol AB är idag Sveriges största träkolsproducent, och det enda företaget i Sverige som tillverkar träkol i idustriell skala!

Det hade vi aldrig vågat tro när vi startade vår verksamhet 1990…

Vi är ett familjeföretag som satsar på kvalitet före kvantitet, och våra kunder är vår viktigaste röst ute på marknaden. Det är kunderna som uppmärksammat vår kvalitet och vårt kols höga energivärde när de jämfört med övrigt kol som förekommer på marknaden.

Energivärdet per volym är av största betydelse för både grillning och för industriellt bruk. Vår unika tillverkningsprocess gör att vi kan nyttja vedens tjärämnen till att driva processen, alltså, när kolningen väl är igång är den självförsörjande på bränsle. Detta medför i slutresultatet ett lätt och rent träkol med hög kolhalt och högt energivärde! Vi producerar även värme till våra lokaler.

Vi innehar F-skatt och är REACH-registrerade.

Vårt träkol tillverkas av 100% ren Norrlandsskog, certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.